+86-13974939938
EN

Nhà >Các sản phẩm >Nhôm hợp kim cáp và linh hoạt MI chống cháy Cáp >Linh hoạt MI chống cháy Cáp

Các sản phẩm
  • Flexible khoáng cách điện cháy Cáp kháng
    Flexible khoáng cách điện cháy Cáp kháng

    Khoáng cách điện cháy Cáp kháng với kháng lửa hơn A Hạng, cũng được gọi là “siêu A” cáp chịu lửa. Khoáng sản Insulated Chống Cháy cáp có thể được chia thành cứng khoáng cách điện cháy Cáp kháng và Cáp kháng Flexible khoáng cách điện cháy.

    Đọc thêm
Nhà Trước 1 Kế tiếp Cuối cùng - Total 1 1 hồ sơ Trang hiện tToàn bộ/ Total 1 9 trên một trang